Plan grup - lista grup kierunku Biotechnologia

semestr zimowy 2023/2024
31BT-SP 21/22 Biotechnologia / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2023/2024
11BT-MA-SD 23/24 Biotechnologia / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11BT-SP 23/24 Biotechnologia / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21BT-MA-SD 22/23 Biotechnologia / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21BT-SP 22/23 Biotechnologia / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31BT-SP 21/22 Biotechnologia / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata