Plan grup - lista grup kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

11DiKS-SD22 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11DiKS-SP22 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21DiKS-SP21 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21DiKS-SD21 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
31DiKS-SP20 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata