Plan grup - lista grup kierunku Psychologia

41PSYCH-JMN-PK Psychologia/Psychologia kliniczna / niestacjonarne / jednolite magisterskie
42PSYCH-JMN-PEW Psychologia/Psychologia edukacyjna i wychowawcza / niestacjonarne / jednolite magisterskie
51PSYCH-JMN-PK Psychologia/Psychologia kliniczna / niestacjonarne / jednolite magisterskie
52PSYCH-JMN-PEW Psychologia/Psychologia edukacyjna i wychowawcza / niestacjonarne / jednolite magisterskie
11PSYCH-JMS Psychologia / stacjonarne / jednolite magisterskie
12PSYCH-JMS Psychologia / stacjonarne / jednolite magisterskie
13PSYCH-JMS Psychologia / stacjonarne / jednolite magisterskie
14PSYCH-JMS Psychologia / stacjonarne / jednolite magisterskie
15PSYCH-JMS Psychologia / stacjonarne / jednolite magisterskie
21PSYCH-JMS Psychologia / stacjonarne / jednolite magisterskie
22PSYCH-JMS Psychologia / stacjonarne / jednolite magisterskie
23PSYCH-JMS Psychologia / stacjonarne / jednolite magisterskie
24PSYCH-JMS Psychologia / stacjonarne / jednolite magisterskie
25PSYCH-JMS Psychologia / stacjonarne / jednolite magisterskie
26PSYCH-JMS Psychologia / stacjonarne / jednolite magisterskie
31PSYCH-JMS Psychologia / stacjonarne / jednolite magisterskie
32PSYCH-JMS Psychologia / stacjonarne / jednolite magisterskie
33PSYCH-JMS Psychologia / stacjonarne / jednolite magisterskie
34PSYCH-JMS Psychologia / stacjonarne / jednolite magisterskie
35PSYCH-JMS Psychologia / stacjonarne / jednolite magisterskie
36PSYCH-JMS Psychologia / stacjonarne / jednolite magisterskie
41PSYCH-JMS-PK Psychologia/Psychologia kliniczna / stacjonarne / jednolite magisterskie
43PSYCH-JMS-PEW Psychologia/Psychologia edukacyjna i wychowawcza / stacjonarne / jednolite magisterskie
44PSYCH-JMS-PPOZ Psychologia/Psychologia pracy, organizacji i zarządzania / stacjonarne / jednolite magisterskie
42PSYCH-JMS-PK Psychologia/Psychologia kliniczna / stacjonarne / jednolite magisterskie
51PSYCH-JMS-PK Psychologia/Psychologia kliniczna / stacjonarne / jednolite magisterskie
52PSYCH-JMS-PEW Psychologia/Psychologia edukacyjna i wychowawcza / stacjonarne / jednolite magisterskie
53PSYCH-JMS-PPOZ Psychologia/Psychologia pracy, organizacji i zarządzania / stacjonarne / jednolite magisterskie
43PSYCH-JMN-PPOZ Psychologia/Psychologia pracy, organizacji i zarządzania / niestacjonarne / jednolite magisterskie
53PSYCH-JMN-PPOZ Psychologia/Psychologia pracy, organizacji i zarządzania / niestacjonarne / jednolite magisterskie