Plan grup - lista grup kierunku Administracja

21ADM-AO-ND Administracja / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21ADM-NP Administracja / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21ADM-SP Administracja / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21ADM-SP-SD Administracja / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11ADM-NP 23/24 Administracja / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11ADM-SP 23/24 Administracja / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31ADM-AF-SP Administracja / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
32ADM-APBP-SP Administracja / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31ADM-AG-NP Administracja / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
32ADM-APBP-NP Administracja / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11ADM-AO-ND 23/24 Administracja / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11ADM-SP-SD 23/24 Administracja / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra