Plan grup - lista grup kierunku Administracja

11ADM-ND Administracja / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11ADM-NP Administracja / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
12ADM-NP Administracja / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21ADM-AO-ND Administracja / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21ADM-NP Administracja / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
22ADM-SP-ND Administracja / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
31ADM-NP Administracja / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
32ADM-NP Administracja / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11ADM-SD Administracja / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11ADM-SP Administracja / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21ADM-AS-SD Administracja / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21ADM-SP Administracja / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31ADM-SP Administracja / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata