Plan grup - lista grup kierunku Pielęgniarstwo

1PIEL-ND 21/22 Pielęgniarstwo / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
1PIEL-SD 21/22 Pielęgniarstwo / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
1PIEL-SP 21/22 Pielęgniarstwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
2PIEL-SD 20/21 Pielęgniarstwo / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
2PIEL-SP 20/21 Pielęgniarstwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
3PIEL-SP 19/20 Pielęgniarstwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa