Plan grup - lista grup kierunku Pielęgniarstwo

1 PIEL-SD 20/21 Pielęgniarstwo / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
1 PIEL-SP 20/21 Pielęgniarstwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
2 PIEL-SD 19/20 Pielęgniarstwo / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
2 PIEL-SP 19/20 Pielęgniarstwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
3 PIEL-SP 18/19 Pielęgniarstwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa