Plan grup - lista grup kierunku Pielęgniarstwo

1 PIEL-SP 23/24 Pielęgniarstwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
2 PIEL-SD 22/23 Pielęgniarstwo / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
2 PIEL-SP 22/23 Pielęgniarstwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
3 PIEL-SP 21/22 Pielęgniarstwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
1 PIEL-SD 23/24 Pielęgniarstwo / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
1 PIEL-ND 23/24 Pielęgniarstwo / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
2 PIEL-ND 22/23 Pielęgniarstwo / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa