Plan grup - lista grup kierunku Ekonomia

11EK-ND Ekonomia / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11EK-NP Ekonomia / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21EK-ND Ekonomia / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21EK-NP Ekonomia / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
22EK-ND Ekonomia / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
31EK-NP Ekonomia / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11EK-SD Ekonomia / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11EK-SP Ekonomia / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
12EK-SD Ekonomia / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
12EK-SP Ekonomia / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21EK-SD Ekonomia / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21EK-SP Ekonomia / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
22EK-SD Ekonomia / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
22EK-SP Ekonomia / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31EK-SP Ekonomia / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
32EK-SP Ekonomia / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
12EK-ND Ekonomia / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra