Plan grup - lista grup kierunku Pedagogika specjalna

21PSpecjalna-JMS Pedagogika specjalna / stacjonarne / jednolite magisterskie
31PSpecjalna-SP Pedagogika specjalna / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata