Plan grup - lista grup kierunku Sztuki wizualne

11SW-SP Sztuki wizualne / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21SW-SP Sztuki wizualne / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31SW-SP Sztuki wizualne / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11SW-SD Sztuki wizualne / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21SW-SD Sztuki wizualne / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra