Plan grup - lista grup kierunku Geoinformatyka i techniki satelitarne

43GTS-SP Geoinformatyka i techniki satelitarne / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
33GTS-SP Geoinformatyka i techniki satelitarne / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
23GTS-SP Geoinformatyka i techniki satelitarne / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
13 GTS-NP Geoinformatyka i techniki satelitarne / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera