Plan grup - lista grup kierunku Geoinformatyka i techniki satelitarne

33GTS-SP Geoinformatyka i techniki satelitarne / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera