Plan grup - lista grup kierunku Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych

11SDNHiS-23 Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych / stacjonarne / doktoranckie
21SDNHiS-22 Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych / stacjonarne / doktoranckie
31SDNHiS-21 Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych / stacjonarne / doktoranckie