Plan grup - lista grup kierunku Wychowanie fizyczne

11WF-ND 22/23 Wychowanie fizyczne / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11WF-NP 22/23 Wychowanie fizyczne / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11WF-SD 22/23 Wychowanie fizyczne / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11WF-SP 22/23 Wychowanie fizyczne / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21WF-SD 21/22 ARS Wychowanie fizyczne / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21WF-SD 21/22 TP Wychowanie fizyczne / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21WF-SP 21/22 Wychowanie fizyczne / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31WF-SP 20/21 Wychowanie fizyczne / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31WF-SP 20/21 Pływ. Wychowanie fizyczne / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31WF-SP 20/21 Siatka Wychowanie fizyczne / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata