Plan grup - lista grup kierunku Wychowanie fizyczne

21WF-NP 22/23 Wychowanie fizyczne / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21WF-SD 22/23 TP Wychowanie fizyczne / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21WF-SP 22/23 Wychowanie fizyczne / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31WF-SP 21/22 Pływ. Wychowanie fizyczne / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31WF-SP 21/22 Siatka Wychowanie fizyczne / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata