Plan grup - lista grup kierunku Projektowanie społeczne

11ProjektSp SD 23/24 Projektowanie społeczne / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21ProjektSp SD 22/23 Projektowanie społeczne / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra