Plan grup - lista grup kierunku Położnictwo

1 POŁ-SP 23/24 Położnictwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata położnictwa