Plan grup - lista grup kierunku Sport

11S-NP 23/24 Sport / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11S-SP 23/24 Sport / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata