Plan grup - lista grup kierunku Mechanika i budowa maszyn

11MiBM-ND (Mechanika i budowa maszyn niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
11MiBM-NP (Mechanika i budowa maszyn niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
11MiBM-SP (Mechanika i budowa maszyn stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
12MiBM-NP (Mechanika i budowa maszyn niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
12MiBM-SD (Mechanika i budowa maszyn stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
15MiBM-EM-ND (Mechanika i budowa maszyn niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
15MiBM-EM-SD (Mechanika i budowa maszyn stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
21MiBM-EM-ND (Mechanika i budowa maszyn niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
21MiBM-NP (Mechanika i budowa maszyn niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21MiBM-SP (Mechanika i budowa maszyn stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21MiBM-TM-ND (Mechanika i budowa maszyn niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
31MiBM-NP (Mechanika i budowa maszyn niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31MiBM-SP (Mechanika i budowa maszyn stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
32MiBM-SP (Mechanika i budowa maszyn stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
41MiBM-EM-NP (Mechanika i budowa maszyn niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
41MiBM-EM-SP (Mechanika i budowa maszyn stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
41MiBM-KM-NP (Mechanika i budowa maszyn niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
41MiBM-KM-SP (Mechanika i budowa maszyn stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)