Plan grup - lista grup kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

11ZiIP-ND (Zarządzanie i inżynieria produkcji niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
11ZiIP-NP (Zarządzanie i inżynieria produkcji niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
11ZiIP-SP (Zarządzanie i inżynieria produkcji stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
15ZiIP-ZPU-ND (Zarządzanie i inżynieria produkcji niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
15ZiIP-ZPU-SD (Zarządzanie i inżynieria produkcji stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
21ZiIP-IJ-ND (Zarządzanie i inżynieria produkcji niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
21ZiIP-NP (Zarządzanie i inżynieria produkcji niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21ZiIP-SP (Zarządzanie i inżynieria produkcji stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21ZiIP-ZPU-ND (Zarządzanie i inżynieria produkcji niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
31ZiIP-IJ-NP (Zarządzanie i inżynieria produkcji niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31ZiIP-IJ-SP (Zarządzanie i inżynieria produkcji stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31ZiIP-ZPU-NP (Zarządzanie i inżynieria produkcji niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31ZiIP-ZPU-SP (Zarządzanie i inżynieria produkcji stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
41ZiIP-IJ-NP (Zarządzanie i inżynieria produkcji niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
41ZiIP-IJ-SP (Zarządzanie i inżynieria produkcji stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
41ZiIP-ZPU-NP (Zarządzanie i inżynieria produkcji niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
41ZiIP-ZPU-SP (Zarządzanie i inżynieria produkcji stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)