Plan grup - lista grup kierunku Elektrotechnika

11E-CSP-ND (Elektrotechnika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
11E-ND (luty 2019) (Elektrotechnika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
11E-NP (Elektrotechnika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
11E-SD (Elektrotechnika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
11E-SP (Elektrotechnika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
13E-EiE-ND (Elektrotechnika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
21E-NP (Elektrotechnika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21E-SP (Elektrotechnika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21E-SPiE-ND(luty18) (Elektrotechnika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
31E--CSP-SP (Elektrotechnika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31E--SPiE-NP (Elektrotechnika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
32E-EiE-SP (Elektrotechnika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)