Plan grup - lista grup kierunku Elektrotechnika

11E-CSP-ND (Elektrotechnika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
11E-ND (luty2018) (Elektrotechnika/Energoelektronika w Elektroenergetyce niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
11E-NP (Elektrotechnika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
11E-SP (Elektrotechnika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
13E-EiE-ND (Elektrotechnika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
21E-NP (Elektrotechnika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21E-SD (luty 2017) (Elektrotechnika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
21E-SP (Elektrotechnika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31E-NP (Elektrotechnika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31E-SP (Elektrotechnika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
Cert.urządz.elektr. (Elektrotechnika stacjonarne-dzienne Inne)
Nowocz. ukł. napęd. (Elektrotechnika stacjonarne-dzienne Inne)
Odn. źródła energii (Elektrotechnika stacjonarne-dzienne Inne)