Plan grup - lista grup kierunku Elektrotechnika

11E-CSP-ND (luty20) (Elektrotechnika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
11E-ND (Elektrotechnika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
11E-NP (Elektrotechnika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
11E-SP (Elektrotechnika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
13E-EiE-ND (luty20) (Elektrotechnika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
21E-NP (Elektrotechnika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21E-SP (Elektrotechnika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
22E-SPiE-ND (Elektrotechnika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
31E-NP (Elektrotechnika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31E-SPiE-SP (Elektrotechnika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
41E-SPiE-NP (Elektrotechnika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
41E-SPiE-SP (Elektrotechnika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)