Plan grup - lista grup kierunku Fizyka

11F-SD (Fizyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11F-SP (Fizyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21F-SD (Fizyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21F-SP (Fizyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31 F-SP-Wietnam (Fizyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31F-SP (Fizyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
ERASMUS (Fizyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia)
KP (Fizyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia)