Plan grup - lista grup kierunku Inżynieria środowiska

15IS-NP (Inżynieria środowiska niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
15IS-SP (Inżynieria środowiska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
16IS-SP (Inżynieria środowiska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
19IS-ND (Inżynieria środowiska niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
25IS-NP (Inżynieria środowiska niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
25IS-SP (Inżynieria środowiska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
35IS-NP (Inżynieria środowiska niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
35IS-SP (Inżynieria środowiska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
45IS-DD (Inżynieria środowiska stacjonarne-dzienne doktoranckie)
45IS-NP (Inżynieria środowiska niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
45IS-SP (Inżynieria środowiska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)