Plan grup - lista grup kierunku Inżynieria środowiska

15IS-NP Inżynieria środowiska / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
25IS-NP Inżynieria środowiska / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
15IS-SP Inżynieria środowiska / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
25IS-SP Inżynieria środowiska / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
19IS-ND Inżynieria środowiska / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
16IS-SD Inżynieria środowiska / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
35IS-SP Inżynieria środowiska / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
45IS-DD Inżynieria środowiska / stacjonarne / doktoranckie
29IS-ND Inżynieria środowiska / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
35IS-NP Inżynieria środowiska / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera