Plan grup - lista grup kierunku Socjologia

11SOC-SD (Socjologia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11SOC-SP (Socjologia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21SOC-SD (Socjologia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21SOC-SP (Socjologia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31SOC-SP (Socjologia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
41SOC-DOKT (Socjologia stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)