Plan grup - lista grup kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

11EAwZSMSD (Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11EAwZSMSP (Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21EAwZSMSD (Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21EAwZSMSP (Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31EAwZSMSP (Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)