Plan grup - lista grup kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

1EAwZSMSD (Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra sztuki)
1EAwZSMSP (Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
2 EAwZSMSD (Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra sztuki)
2 EAwZSMSP (Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
3 EAwZSMSP (Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)