Plan grup - lista grup kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy

11BHP-ND (Bezpieczeństwo i higiena pracy niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11BHP-NP (Bezpieczeństwo i higiena pracy niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
11BHP-SP (Bezpieczeństwo i higiena pracy stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
15BHP-SD (Bezpieczeństwo i higiena pracy stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21BHP-ND (Bezpieczeństwo i higiena pracy niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21BHP-NP (Bezpieczeństwo i higiena pracy niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21BHP-SP (Bezpieczeństwo i higiena pracy stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31BHP-IBP-NP (Bezpieczeństwo i higiena pracy niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31BHP-IBP-SP (Bezpieczeństwo i higiena pracy stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
41BHP-IBP-NP (Bezpieczeństwo i higiena pracy niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
41BHP-IBP-SP (Bezpieczeństwo i higiena pracy stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)