Plan grup - lista grup kierunku Jazz i muzyka estradowa

11JiMESP (Jazz i muzyka estradowa stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21JiMESP (Jazz i muzyka estradowa stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31JiMESP (Jazz i muzyka estradowa stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)