Plan grup - lista grup kierunku Jazz i muzyka estradowa

1JiMESP (Jazz i muzyka estradowa stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
2 JiMESP (Jazz i muzyka estradowa stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
3 JiMESP (Jazz i muzyka estradowa stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)