Plan grup - lista grup kierunku Ochrona środowiska

21O-OZN-SD (Ochrona środowiska stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
31O-ST (Ochrona środowiska stacjonarne-dzienne doktoranckie)
41O-ST (Ochrona środowiska stacjonarne-dzienne doktoranckie)