Plan grup - lista grup kierunku Ochrona środowiska

semestr zimowy 2017/2018
21O-OZN-SD (Ochrona środowiska stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
semestr letni 2017/2018
11O-ST (Ochrona środowiska stacjonarne-dzienne doktoranckie)
21O-OZN-SD (Ochrona środowiska stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21O-SP (Ochrona środowiska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21O-ST (Ochrona środowiska stacjonarne-dzienne doktoranckie)
31O-SP (Ochrona środowiska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31O-ST (Ochrona środowiska stacjonarne-dzienne doktoranckie)
41O-ST (Ochrona środowiska stacjonarne-dzienne doktoranckie)