Plan grup - lista grup kierunku Biotechnologia

1 Erasmus (Biotechnologia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11BT-SP (Biotechnologia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21BT-MA-SD (Biotechnologia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21BT-SP (Biotechnologia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31BT-SP (Biotechnologia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)