Plan grup - lista grup kierunku Biotechnologia

semestr zimowy 2017/2018
11BT-SP (Biotechnologia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
semestr letni 2017/2018
11BT-SP (Biotechnologia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21BT-SD (Biotechnologia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21BT-SP (Biotechnologia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31BT-SP (Biotechnologia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)