Plan grup - lista grup kierunku Biotechnologia

11BT-MA-SD Biotechnologia / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
11BT-SP Biotechnologia / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21BT-SP Biotechnologia / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31BT-SP Biotechnologia / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata