Plan grup - lista grup kierunku Prawo

21PR-NM (Prawo niestacjonarne-zaoczne jednolite magisterskie)
21PR-SM (Prawo stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
22PR-SM (Prawo stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
23PR-SM (Prawo stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
24PR-SM (Prawo stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
31PR-NM (Prawo niestacjonarne-zaoczne jednolite magisterskie)
31PR-SM (Prawo stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
32PR-SM (Prawo stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
33PR-SM (Prawo stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
34PR-SM (Prawo stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
35PR-SM (Prawo stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
41PR-NM (Prawo niestacjonarne-zaoczne jednolite magisterskie)
41PR-SM (Prawo stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
42PR-SM (Prawo stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
43PR-SM (Prawo stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
51PR-NM (Prawo niestacjonarne-zaoczne jednolite magisterskie)
51PR-SM (Prawo stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
52PR-NM (Prawo niestacjonarne-zaoczne jednolite magisterskie)
52PR-SM (Prawo stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
53PR-SM (Prawo stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)