Plan grup - lista grup kierunku Biznes elektroniczny

11E-B-NP (Biznes elektroniczny niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
11E-B-SP (Biznes elektroniczny stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21E-B-NP (Biznes elektroniczny niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21E-B-SP (Biznes elektroniczny stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31E-B-SP (Biznes elektroniczny stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
41E-B-SP (Biznes elektroniczny stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)