Plan grup - lista grup kierunku Efektywność energetyczna

11EE-SP (Efektywność energetyczna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31EE-SP (Efektywność energetyczna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)