Plan grup - lista grup kierunku Coaching i doradztwo filozoficzne

11CiDF-NP19 (Coaching i doradztwo filozoficzne niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11CiDF-SP19 (Coaching i doradztwo filozoficzne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21CiDF-SP18 (Coaching i doradztwo filozoficzne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31CiDF-SP17 (Coaching i doradztwo filozoficzne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)