Plan grup - lista grup kierunku Coaching i doradztwo filozoficzne

11CiDF-NP17 (Coaching i doradztwo filozoficzne niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11CiDF-SP17 (Coaching i doradztwo filozoficzne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
211CiDF-NP16 (Coaching i doradztwo filozoficzne niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21CiDF-SP16 (Coaching i doradztwo filozoficzne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31CiDF-SP (Coaching i doradztwo filozoficzne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)