Plan grup - lista grup kierunku Coaching i doradztwo filozoficzne

11CiDF-NP20 (Coaching i doradztwo filozoficzne niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11CiDF-SP20 (Coaching i doradztwo filozoficzne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21CiDF-NP-19 (Coaching i doradztwo filozoficzne niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21CiDF-SP19 (Coaching i doradztwo filozoficzne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31CiDF-SP18 (Coaching i doradztwo filozoficzne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)