Plan grup - lista grup kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika