Plan grup - lista grup kierunku Ratownictwo medyczne

1 RAT-SP 20/21 (Ratownictwo medyczne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
2 RAT-NP 19/20 (Ratownictwo medyczne niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
2 RAT-SP 19/20 (Ratownictwo medyczne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
3 RAT-NP 18/19 (Ratownictwo medyczne niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
3 RAT-SP 18/19 (Ratownictwo medyczne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)