Plan grup - lista grup kierunku Ratownictwo medyczne

11RAT-NP 18/19 (Ratownictwo medyczne niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11RAT-SP 18/19 (Ratownictwo medyczne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)