Plan grup - lista grup kierunku Filologia francuska z drugim językiem romańskim

11F-FFzDJR-SP19 (Filologia francuska z drugim językiem romańskim stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)