Plan grup - lista grup kierunku Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Technicznych

11SDNŚiT-20 (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Technicznych stacjonarne-dzienne doktoranckie)
21SDNŚiT-19 (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Technicznych stacjonarne-dzienne doktoranckie)