Plan zajęć

21PED-POWiP-ND

Pedagogika / Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Sobota
sem.1 08:00 10:15 Seminarium magisterskie III dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16 2021-11-06; 2021-12-11
sem.2 08:00 10:15 Seminarium magisterskie III dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 336 A-16 2021-11-27; 2022-01-08; 2022-01-22
sem.2 08:00 10:15 Seminarium magisterskie III dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 435 A-16 2021-12-11
  10:30 12:45 WM2: Być dobrym rodzicem dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ B A-16 2021-11-06; 2021-12-11
  10:30 12:45 WM5: Zarządzanie konfliktem dr Anita Famuła-Jurczak 8 A-16 2021-11-27; 2022-01-08
  13:00 15:15 Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16 2021-12-11
  13:00 15:15 Współczesne problemy dzieci i młodzieży dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ B A-16 2021-11-06
  13:00 15:15 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy dr Elżbieta Turska 428 A-16 2021-11-27; 2022-01-08
  15:30 17:45 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 11 A-16 2021-12-11
  15:30 17:45 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy dr Elżbieta Turska 428 A-16 2021-11-27; 2022-01-08
  18:00 20:15 Współczesne problemy dzieci i młodzieży dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ B A-16 2021-11-27; 2021-12-11; 2022-01-08
  18:00 20:15 Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16 2021-11-06
Niedziela
sem.1 08:00 10:15 Seminarium magisterskie III dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16 2022-01-30
sem.1 08:00 10:15 Seminarium magisterskie III dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 409 A-16 2022-01-09; 2022-01-23
sem.2 08:00 10:15 Seminarium magisterskie III dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 336 A-16 2022-01-30
  08:00 10:15 Poradnictwo pedagogiczne dr Marcin Szumigraj 138 A-16 2021-11-28
  10:30 12:45 Współczesne problemy opieki i wychowania dr Krzysztof Zajdel 425 A-16 2022-01-30
  10:30 12:45 Poradnictwo pedagogiczne dr Marcin Szumigraj 138 A-16 2021-11-07
  10:30 12:45 Poradnictwo pedagogiczne dr Marcin Szumigraj 138 A-16 2021-11-28
  10:30 12:45 Współczesne problemy opieki i wychowania dr Krzysztof Zajdel 425 A-16 2021-12-12; 2022-01-09
  13:00 15:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 20 A-16 2021-11-07; 2021-11-28
  13:00 15:15 Współczesne problemy opieki i wychowania dr Krzysztof Zajdel 425 A-16 2021-12-12; 2022-01-09; 2022-01-23
  15:30 17:45 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 11 A-16 2022-01-09
  15:30 17:45 Współczesne problemy opieki i wychowania dr Krzysztof Zajdel 425 A-16 2022-01-23
  15:30 17:45 Poradnictwo pedagogiczne dr Marcin Szumigraj 138 A-16 2021-11-07; 2021-12-12
  18:00 20:15 Poradnictwo pedagogiczne dr Marcin Szumigraj 138 A-16 2021-12-12; 2022-01-23
  18:00 20:15 Współczesne problemy opieki i wychowania dr Krzysztof Zajdel 425 A-16 2021-11-07
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-11-06 So sem.1 08:00 10:15 Seminarium magisterskie III dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16
2021-11-06 So   10:30 12:45 WM2: Być dobrym rodzicem dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ B A-16
2021-11-06 So   13:00 15:15 Współczesne problemy dzieci i młodzieży dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ B A-16
2021-11-06 So   18:00 20:15 Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16
2021-11-07 Ni   10:30 12:45 Poradnictwo pedagogiczne dr Marcin Szumigraj 138 A-16
2021-11-07 Ni   13:00 15:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 20 A-16
2021-11-07 Ni   15:30 17:45 Poradnictwo pedagogiczne dr Marcin Szumigraj 138 A-16
2021-11-07 Ni   18:00 20:15 Współczesne problemy opieki i wychowania dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-11-27 So sem.2 08:00 10:15 Seminarium magisterskie III dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 336 A-16
2021-11-27 So   10:30 12:45 WM5: Zarządzanie konfliktem dr Anita Famuła-Jurczak 8 A-16
2021-11-27 So   13:00 15:15 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy dr Elżbieta Turska 428 A-16
2021-11-27 So   15:30 17:45 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy dr Elżbieta Turska 428 A-16
2021-11-27 So   18:00 20:15 Współczesne problemy dzieci i młodzieży dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ B A-16
2021-11-28 Ni   08:00 10:15 Poradnictwo pedagogiczne dr Marcin Szumigraj 138 A-16
2021-11-28 Ni   10:30 12:45 Poradnictwo pedagogiczne dr Marcin Szumigraj 138 A-16
2021-11-28 Ni   13:00 15:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 20 A-16
2021-12-11 So sem.1 08:00 10:15 Seminarium magisterskie III dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16
2021-12-11 So sem.2 08:00 10:15 Seminarium magisterskie III dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 435 A-16
2021-12-11 So   10:30 12:45 WM2: Być dobrym rodzicem dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ B A-16
2021-12-11 So   13:00 15:15 Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16
2021-12-11 So   15:30 17:45 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 11 A-16
2021-12-11 So   18:00 20:15 Współczesne problemy dzieci i młodzieży dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ B A-16
2021-12-12 Ni   10:30 12:45 Współczesne problemy opieki i wychowania dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-12-12 Ni   13:00 15:15 Współczesne problemy opieki i wychowania dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2021-12-12 Ni   15:30 17:45 Poradnictwo pedagogiczne dr Marcin Szumigraj 138 A-16
2021-12-12 Ni   18:00 20:15 Poradnictwo pedagogiczne dr Marcin Szumigraj 138 A-16
2022-01-08 So sem.2 08:00 10:15 Seminarium magisterskie III dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 336 A-16
2022-01-08 So   10:30 12:45 WM5: Zarządzanie konfliktem dr Anita Famuła-Jurczak 8 A-16
2022-01-08 So   13:00 15:15 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy dr Elżbieta Turska 428 A-16
2022-01-08 So   15:30 17:45 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy dr Elżbieta Turska 428 A-16
2022-01-08 So   18:00 20:15 Współczesne problemy dzieci i młodzieży dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ B A-16
2022-01-09 Ni sem.1 08:00 10:15 Seminarium magisterskie III dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 409 A-16
2022-01-09 Ni   10:30 12:45 Współczesne problemy opieki i wychowania dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2022-01-09 Ni   13:00 15:15 Współczesne problemy opieki i wychowania dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2022-01-09 Ni   15:30 17:45 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 11 A-16
2022-01-22 So sem.2 08:00 10:15 Seminarium magisterskie III dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 336 A-16
2022-01-23 Ni sem.1 08:00 10:15 Seminarium magisterskie III dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 409 A-16
2022-01-23 Ni   13:00 15:15 Współczesne problemy opieki i wychowania dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2022-01-23 Ni   15:30 17:45 Współczesne problemy opieki i wychowania dr Krzysztof Zajdel 425 A-16
2022-01-23 Ni   18:00 20:15 Poradnictwo pedagogiczne dr Marcin Szumigraj 138 A-16
2022-01-30 Ni sem.1 08:00 10:15 Seminarium magisterskie III dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16
2022-01-30 Ni sem.2 08:00 10:15 Seminarium magisterskie III dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 336 A-16
2022-01-30 Ni   10:30 12:45 Współczesne problemy opieki i wychowania dr Krzysztof Zajdel 425 A-16