Plan zajęć

11PED-RzPK-SP

Pedagogika / Resocjalizacja z prewencją kryminalną
stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
  08:00 14:00 Wychowanie fizyczne 1   D
Wtorek
  09:45 11:20 Teoretyczne podstawy wychowania dr Iwona Banach 439 A-16 DP
  11:25 13:00 Wprowadzenie do kryminalistyki dr Ernest Magda 48 A-16 DP
  11:35 13:00 Wprowadzenie do kryminalistyki mgr Adam Stankiewicz 229 A-16 DN
  13:15 14:45 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak 324 A-16 D
Środa
  08:00 09:30 Pedagogika resocjalizacyjna dr Ernest Magda 409 A-16 D
  09:45 11:15 Pedagogika resocjalizacyjna dr Andrzej Zygadło 311 A-16 D
Czwartek
  08:00 09:35 Emisja i higiena głosu prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska B A-16 DP
  09:40 11:15 Wstęp do pedagogiki dr Magdalena Zdaniewicz 334 A-16 2021-11-12; 2021-11-25; 2021-12-09; 2021-12-21; 2022-01-13
  11:35 13:00 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr Ewa Nowacka-Chiari 027 A-16 DI
Piątek
  08:00 09:25 Teoretyczne podstawy wychowania dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ DN
  08:00 09:35 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr Ewa Nowacka-Chiari DP
  09:45 11:15 Wstęp do pedagogiki dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ D
  11:30 13:00 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara D
  13:15 14:45 Wprowadzenie do socjologii dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl D
  15:00 16:30 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak D
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-10-27 Śr   08:00 09:30 Pedagogika resocjalizacyjna dr Ernest Magda 409 A-16
2021-10-27 Śr   09:45 11:15 Pedagogika resocjalizacyjna dr Andrzej Zygadło 311 A-16
2021-10-28 Cz   08:00 09:35 Emisja i higiena głosu prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska B A-16
2021-10-28 Cz   11:35 13:00 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr Ewa Nowacka-Chiari 027 A-16
2021-10-29 Pi   08:00 09:35 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr Ewa Nowacka-Chiari
2021-10-29 Pi   09:45 11:15 Wstęp do pedagogiki dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-10-29 Pi   11:30 13:00 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara
2021-10-29 Pi   13:15 14:45 Wprowadzenie do socjologii dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-10-29 Pi   15:00 16:30 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak
2021-11-02 Wt   11:35 13:00 Wprowadzenie do kryminalistyki mgr Adam Stankiewicz 229 A-16
2021-11-02 Wt   13:15 14:45 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak 324 A-16
2021-11-03 Śr   08:00 09:30 Pedagogika resocjalizacyjna dr Ernest Magda 409 A-16
2021-11-03 Śr   09:45 11:15 Pedagogika resocjalizacyjna dr Andrzej Zygadło 311 A-16
2021-11-04 Cz   11:35 13:00 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr Ewa Nowacka-Chiari 027 A-16
2021-11-05 Pi   08:00 09:25 Teoretyczne podstawy wychowania dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-11-05 Pi   09:45 11:15 Wstęp do pedagogiki dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-11-05 Pi   11:30 13:00 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara
2021-11-05 Pi   13:15 14:45 Wprowadzenie do socjologii dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-11-05 Pi   15:00 16:30 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak
2021-11-08 Po   08:00 14:00 Wychowanie fizyczne 1  
2021-11-09 Wt   09:45 11:20 Teoretyczne podstawy wychowania dr Iwona Banach 439 A-16
2021-11-09 Wt   11:25 13:00 Wprowadzenie do kryminalistyki dr Ernest Magda 48 A-16
2021-11-09 Wt   13:15 14:45 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak 324 A-16
2021-11-10 Śr   08:00 09:30 Pedagogika resocjalizacyjna dr Ernest Magda 409 A-16
2021-11-10 Śr   09:45 11:15 Pedagogika resocjalizacyjna dr Andrzej Zygadło 311 A-16
2021-11-12 Pi   08:00 09:35 Emisja i higiena głosu prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska B A-16
2021-11-12 Pi   09:40 11:15 Wstęp do pedagogiki dr Magdalena Zdaniewicz 334 A-16
2021-11-12 Pi   11:35 13:00 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr Ewa Nowacka-Chiari 027 A-16
2021-11-15 Po   08:00 14:00 Wychowanie fizyczne 1  
2021-11-16 Wt   11:35 13:00 Wprowadzenie do kryminalistyki mgr Adam Stankiewicz 229 A-16
2021-11-16 Wt   13:15 14:45 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak 324 A-16
2021-11-17 Śr   08:00 09:30 Pedagogika resocjalizacyjna dr Ernest Magda 409 A-16
2021-11-17 Śr   09:45 11:15 Pedagogika resocjalizacyjna dr Andrzej Zygadło 311 A-16
2021-11-18 Cz   11:35 13:00 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr Ewa Nowacka-Chiari 027 A-16
2021-11-19 Pi   08:00 09:25 Teoretyczne podstawy wychowania dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-11-19 Pi   09:45 11:15 Wstęp do pedagogiki dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-11-19 Pi   11:30 13:00 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara
2021-11-19 Pi   13:15 14:45 Wprowadzenie do socjologii dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-11-19 Pi   15:00 16:30 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak
2021-11-22 Po   08:00 14:00 Wychowanie fizyczne 1  
2021-11-23 Wt   09:45 11:20 Teoretyczne podstawy wychowania dr Iwona Banach 439 A-16
2021-11-23 Wt   11:25 13:00 Wprowadzenie do kryminalistyki dr Ernest Magda 48 A-16
2021-11-23 Wt   13:15 14:45 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak 324 A-16
2021-11-24 Śr   08:00 09:30 Pedagogika resocjalizacyjna dr Ernest Magda 409 A-16
2021-11-24 Śr   09:45 11:15 Pedagogika resocjalizacyjna dr Andrzej Zygadło 311 A-16
2021-11-25 Cz   08:00 09:35 Emisja i higiena głosu prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska B A-16
2021-11-25 Cz   09:40 11:15 Wstęp do pedagogiki dr Magdalena Zdaniewicz 334 A-16
2021-11-25 Cz   11:35 13:00 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr Ewa Nowacka-Chiari 027 A-16
2021-11-26 Pi   08:00 09:35 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr Ewa Nowacka-Chiari
2021-11-26 Pi   09:45 11:15 Wstęp do pedagogiki dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-11-26 Pi   11:30 13:00 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara
2021-11-26 Pi   13:15 14:45 Wprowadzenie do socjologii dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-11-26 Pi   15:00 16:30 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak
2021-11-29 Po   08:00 14:00 Wychowanie fizyczne 1  
2021-11-30 Wt   11:35 13:00 Wprowadzenie do kryminalistyki mgr Adam Stankiewicz 229 A-16
2021-11-30 Wt   13:15 14:45 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak 324 A-16
2021-12-01 Śr   08:00 09:30 Pedagogika resocjalizacyjna dr Ernest Magda 409 A-16
2021-12-01 Śr   09:45 11:15 Pedagogika resocjalizacyjna dr Andrzej Zygadło 311 A-16
2021-12-03 Pi   08:00 09:25 Teoretyczne podstawy wychowania dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-12-03 Pi   09:45 11:15 Wstęp do pedagogiki dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-12-03 Pi   11:30 13:00 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara
2021-12-03 Pi   13:15 14:45 Wprowadzenie do socjologii dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-12-03 Pi   15:00 16:30 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak
2021-12-06 Po   08:00 14:00 Wychowanie fizyczne 1  
2021-12-07 Wt   09:45 11:20 Teoretyczne podstawy wychowania dr Iwona Banach 439 A-16
2021-12-07 Wt   11:25 13:00 Wprowadzenie do kryminalistyki dr Ernest Magda 48 A-16
2021-12-07 Wt   13:15 14:45 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak 324 A-16
2021-12-08 Śr   08:00 09:30 Pedagogika resocjalizacyjna dr Ernest Magda 409 A-16
2021-12-08 Śr   09:45 11:15 Pedagogika resocjalizacyjna dr Andrzej Zygadło 311 A-16
2021-12-09 Cz   08:00 09:35 Emisja i higiena głosu prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska B A-16
2021-12-09 Cz   09:40 11:15 Wstęp do pedagogiki dr Magdalena Zdaniewicz 334 A-16
2021-12-10 Pi   08:00 09:35 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr Ewa Nowacka-Chiari
2021-12-10 Pi   09:45 11:15 Wstęp do pedagogiki dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-12-10 Pi   11:30 13:00 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara
2021-12-10 Pi   13:15 14:45 Wprowadzenie do socjologii dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-12-10 Pi   15:00 16:30 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak
2021-12-13 Po   08:00 14:00 Wychowanie fizyczne 1  
2021-12-14 Wt   11:35 13:00 Wprowadzenie do kryminalistyki mgr Adam Stankiewicz 229 A-16
2021-12-14 Wt   13:15 14:45 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak 324 A-16
2021-12-15 Śr   08:00 09:30 Pedagogika resocjalizacyjna dr Ernest Magda 409 A-16
2021-12-15 Śr   09:45 11:15 Pedagogika resocjalizacyjna dr Andrzej Zygadło 311 A-16
2021-12-17 Pi   08:00 09:25 Teoretyczne podstawy wychowania dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-12-17 Pi   09:45 11:15 Wstęp do pedagogiki dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-12-17 Pi   11:30 13:00 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara
2021-12-17 Pi   13:15 14:45 Wprowadzenie do socjologii dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-12-17 Pi   15:00 16:30 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak
2021-12-20 Po   08:00 14:00 Wychowanie fizyczne 1  
2021-12-21 Wt   08:00 09:35 Emisja i higiena głosu prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska B A-16
2021-12-21 Wt   09:40 11:15 Wstęp do pedagogiki dr Magdalena Zdaniewicz 334 A-16
2021-12-22 Śr   08:00 09:35 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr Ewa Nowacka-Chiari
2021-12-22 Śr   09:45 11:15 Wstęp do pedagogiki dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2021-12-22 Śr   11:30 13:00 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara
2021-12-22 Śr   13:15 14:45 Wprowadzenie do socjologii dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2021-12-22 Śr   15:00 16:30 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak
2022-01-03 Po   08:00 14:00 Wychowanie fizyczne 1  
2022-01-04 Wt   11:35 13:00 Wprowadzenie do kryminalistyki mgr Adam Stankiewicz 229 A-16
2022-01-04 Wt   13:15 14:45 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak 324 A-16
2022-01-05 Śr   08:00 09:30 Pedagogika resocjalizacyjna dr Ernest Magda 409 A-16
2022-01-05 Śr   09:45 11:15 Pedagogika resocjalizacyjna dr Andrzej Zygadło 311 A-16
2022-01-10 Po   08:00 14:00 Wychowanie fizyczne 1  
2022-01-11 Wt   09:45 11:20 Teoretyczne podstawy wychowania dr Iwona Banach 439 A-16
2022-01-11 Wt   11:25 13:00 Wprowadzenie do kryminalistyki dr Ernest Magda 48 A-16
2022-01-11 Wt   13:15 14:45 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak 324 A-16
2022-01-12 Śr   08:00 09:30 Pedagogika resocjalizacyjna dr Ernest Magda 409 A-16
2022-01-12 Śr   09:45 11:15 Pedagogika resocjalizacyjna dr Andrzej Zygadło 311 A-16
2022-01-13 Cz   08:00 09:35 Emisja i higiena głosu prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska B A-16
2022-01-13 Cz   09:40 11:15 Wstęp do pedagogiki dr Magdalena Zdaniewicz 334 A-16
2022-01-14 Pi   08:00 09:35 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr Ewa Nowacka-Chiari
2022-01-14 Pi   09:45 11:15 Wstęp do pedagogiki dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2022-01-14 Pi   11:30 13:00 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara
2022-01-14 Pi   13:15 14:45 Wprowadzenie do socjologii dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2022-01-14 Pi   15:00 16:30 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak
2022-01-17 Po   08:00 14:00 Wychowanie fizyczne 1  
2022-01-18 Wt   11:35 13:00 Wprowadzenie do kryminalistyki mgr Adam Stankiewicz 229 A-16
2022-01-18 Wt   13:15 14:45 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak 324 A-16
2022-01-19 Śr   08:00 09:30 Pedagogika resocjalizacyjna dr Ernest Magda 409 A-16
2022-01-19 Śr   09:45 11:15 Pedagogika resocjalizacyjna dr Andrzej Zygadło 311 A-16
2022-01-21 Pi   08:00 09:25 Teoretyczne podstawy wychowania dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2022-01-21 Pi   09:45 11:15 Wstęp do pedagogiki dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2022-01-21 Pi   11:30 13:00 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara
2022-01-21 Pi   13:15 14:45 Wprowadzenie do socjologii dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2022-01-21 Pi   15:00 16:30 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak
2022-01-24 Po   08:00 14:00 Wychowanie fizyczne 1  
2022-01-25 Wt   09:45 11:20 Teoretyczne podstawy wychowania dr Iwona Banach 439 A-16
2022-01-25 Wt   11:25 13:00 Wprowadzenie do kryminalistyki dr Ernest Magda 48 A-16
2022-01-25 Wt   13:15 14:45 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak 324 A-16
2022-01-26 Śr   08:00 09:30 Pedagogika resocjalizacyjna dr Ernest Magda 409 A-16
2022-01-26 Śr   09:45 11:15 Pedagogika resocjalizacyjna dr Andrzej Zygadło 311 A-16
2022-01-28 Pi   08:00 09:25 Teoretyczne podstawy wychowania dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2022-01-28 Pi   09:45 11:15 Wstęp do pedagogiki dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
2022-01-28 Pi   11:30 13:00 Wprowadzenie do psychologii dr Urszula Gembara
2022-01-28 Pi   13:15 14:45 Wprowadzenie do socjologii dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
2022-01-28 Pi   15:00 16:30 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak