Plan zajęć

43PSYCH-JMS-PEW

Psychologia / Psychologia edukacyjna i wychowawcza
stacjonarne / jednolite magisterskie
semestr zimowy 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
sem.5 12:00 15:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Adam Skibiński, prof. UZ P1 A-16 DP
sem.1 13:15 14:45 Seminarium magisterskie I dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ P109 A-16 D
Środa
  09:40 11:15 Adolescencja, problemy i pomoc psychologiczna dr Anna Mróz 11 A-16 DP
  09:50 11:15 Praca z uczniem szczególnie zdolnym dr Anna Mróz 11 A-16 DN
Do dnia 1.12.2021 zajęcia z dr A. Mróz zostają odwołane
Czwartek
  08:00 09:25 Pomoc uczniom z trudnościami uczenia się dr Urszula Gembara P3 A-16 DN
  08:00 09:35 Pomoc uczniom z trudnościami uczenia się dr Urszula Gembara P3 A-16 DP
  09:40 11:15 Podstawy psychopatologii mgr Konrad Opaliński 31 A-16 DP
  11:25 13:00 Etyka zawodu psychologa dr Paweł Walczak 36 A-16 DP
  11:35 13:00 Trening umiejętności wychowawczych z elementami socjoterapii dr Urszula Gembara P2 A-16 DN
  13:15 14:45 Trening asertywności i prezentacji mgr Natalia Skrzyczewska P104 A-16 D
  18:25 20:00 Podstawy psychopatologii prof. Lidia Cierpiałkowska 2021-12-09; 2021-12-16; 2022-01-13
Piątek
sem.4 08:00 09:30 Seminarium magisterskie I prof. dr hab. Hanna Liberska D
  09:50 11:15 Adolescencja, problemy i pomoc psychologiczna prof. dr hab. Hanna Liberska DN
  11:30 13:00 Mózg ludzki - procesy psychiczne i zachowanie dr Andżelina Łopińska D
  13:15 14:50 Etyka zawodu psychologa dr Paweł Walczak DP
sem.2 15:00 16:30 Seminarium magisterskie I dr hab. Bożena Janda-Dębek, prof. UZ D
sem.3 15:00 16:30 Seminarium magisterskie I dr hab. Ludwika Wojciechowska, prof. UZ D
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-12-03 Pi sem.4 08:00 09:30 Seminarium magisterskie I prof. dr hab. Hanna Liberska
2021-12-03 Pi   09:50 11:15 Adolescencja, problemy i pomoc psychologiczna prof. dr hab. Hanna Liberska
2021-12-03 Pi   11:30 13:00 Mózg ludzki - procesy psychiczne i zachowanie dr Andżelina Łopińska
2021-12-03 Pi sem.2 15:00 16:30 Seminarium magisterskie I dr hab. Bożena Janda-Dębek, prof. UZ
2021-12-03 Pi sem.3 15:00 16:30 Seminarium magisterskie I dr hab. Ludwika Wojciechowska, prof. UZ
2021-12-06 Po sem.5 12:00 15:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Adam Skibiński, prof. UZ P1 A-16
2021-12-06 Po sem.1 13:15 14:45 Seminarium magisterskie I dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ P109 A-16
2021-12-08 Śr   09:40 11:15 Adolescencja, problemy i pomoc psychologiczna dr Anna Mróz 11 A-16
2021-12-09 Cz   08:00 09:35 Pomoc uczniom z trudnościami uczenia się dr Urszula Gembara P3 A-16
2021-12-09 Cz   09:40 11:15 Podstawy psychopatologii mgr Konrad Opaliński 31 A-16
2021-12-09 Cz   11:25 13:00 Etyka zawodu psychologa dr Paweł Walczak 36 A-16
2021-12-09 Cz   13:15 14:45 Trening asertywności i prezentacji mgr Natalia Skrzyczewska P104 A-16
2021-12-09 Cz   18:25 20:00 Podstawy psychopatologii prof. Lidia Cierpiałkowska
2021-12-10 Pi sem.4 08:00 09:30 Seminarium magisterskie I prof. dr hab. Hanna Liberska
2021-12-10 Pi   11:30 13:00 Mózg ludzki - procesy psychiczne i zachowanie dr Andżelina Łopińska
2021-12-10 Pi   13:15 14:50 Etyka zawodu psychologa dr Paweł Walczak
2021-12-10 Pi sem.2 15:00 16:30 Seminarium magisterskie I dr hab. Bożena Janda-Dębek, prof. UZ
2021-12-10 Pi sem.3 15:00 16:30 Seminarium magisterskie I dr hab. Ludwika Wojciechowska, prof. UZ
2021-12-13 Po sem.1 13:15 14:45 Seminarium magisterskie I dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ P109 A-16
2021-12-15 Śr   09:50 11:15 Praca z uczniem szczególnie zdolnym dr Anna Mróz 11 A-16
Do dnia 1.12.2021 zajęcia z dr A. Mróz zostają odwołane
2021-12-16 Cz   08:00 09:25 Pomoc uczniom z trudnościami uczenia się dr Urszula Gembara P3 A-16
2021-12-16 Cz   11:35 13:00 Trening umiejętności wychowawczych z elementami socjoterapii dr Urszula Gembara P2 A-16
2021-12-16 Cz   13:15 14:45 Trening asertywności i prezentacji mgr Natalia Skrzyczewska P104 A-16
2021-12-16 Cz   18:25 20:00 Podstawy psychopatologii prof. Lidia Cierpiałkowska
2021-12-17 Pi sem.4 08:00 09:30 Seminarium magisterskie I prof. dr hab. Hanna Liberska
2021-12-17 Pi   09:50 11:15 Adolescencja, problemy i pomoc psychologiczna prof. dr hab. Hanna Liberska
2021-12-17 Pi   11:30 13:00 Mózg ludzki - procesy psychiczne i zachowanie dr Andżelina Łopińska
2021-12-17 Pi sem.2 15:00 16:30 Seminarium magisterskie I dr hab. Bożena Janda-Dębek, prof. UZ
2021-12-17 Pi sem.3 15:00 16:30 Seminarium magisterskie I dr hab. Ludwika Wojciechowska, prof. UZ
2021-12-20 Po sem.5 12:00 15:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Adam Skibiński, prof. UZ P1 A-16
2021-12-20 Po sem.1 13:15 14:45 Seminarium magisterskie I dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ P109 A-16
2021-12-21 Wt   08:00 09:35 Pomoc uczniom z trudnościami uczenia się dr Urszula Gembara P3 A-16
2021-12-21 Wt   09:40 11:15 Podstawy psychopatologii mgr Konrad Opaliński 31 A-16
2021-12-21 Wt   11:25 13:00 Etyka zawodu psychologa dr Paweł Walczak 36 A-16
2021-12-21 Wt   13:15 14:45 Trening asertywności i prezentacji mgr Natalia Skrzyczewska P104 A-16
2021-12-22 Śr sem.4 08:00 09:30 Seminarium magisterskie I prof. dr hab. Hanna Liberska
2021-12-22 Śr   11:30 13:00 Mózg ludzki - procesy psychiczne i zachowanie dr Andżelina Łopińska
2021-12-22 Śr   13:15 14:50 Etyka zawodu psychologa dr Paweł Walczak
2021-12-22 Śr sem.2 15:00 16:30 Seminarium magisterskie I dr hab. Bożena Janda-Dębek, prof. UZ
2021-12-22 Śr sem.3 15:00 16:30 Seminarium magisterskie I dr hab. Ludwika Wojciechowska, prof. UZ
2022-01-03 Po sem.1 13:15 14:45 Seminarium magisterskie I dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ P109 A-16
2022-01-05 Śr   09:50 11:15 Praca z uczniem szczególnie zdolnym dr Anna Mróz 11 A-16
Do dnia 1.12.2021 zajęcia z dr A. Mróz zostają odwołane
2022-01-10 Po sem.5 12:00 15:15 Seminarium magisterskie I dr hab. Adam Skibiński, prof. UZ P1 A-16
2022-01-10 Po sem.1 13:15 14:45 Seminarium magisterskie I dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ P109 A-16
2022-01-12 Śr   09:40 11:15 Adolescencja, problemy i pomoc psychologiczna dr Anna Mróz 11 A-16
2022-01-13 Cz   08:00 09:35 Pomoc uczniom z trudnościami uczenia się dr Urszula Gembara P3 A-16
2022-01-13 Cz   09:40 11:15 Podstawy psychopatologii mgr Konrad Opaliński 31 A-16
2022-01-13 Cz   11:25 13:00 Etyka zawodu psychologa dr Paweł Walczak 36 A-16
2022-01-13 Cz   13:15 14:45 Trening asertywności i prezentacji mgr Natalia Skrzyczewska P104 A-16
2022-01-13 Cz   18:25 20:00 Podstawy psychopatologii prof. Lidia Cierpiałkowska
2022-01-14 Pi sem.4 08:00 09:30 Seminarium magisterskie I prof. dr hab. Hanna Liberska
2022-01-14 Pi   11:30 13:00 Mózg ludzki - procesy psychiczne i zachowanie dr Andżelina Łopińska
2022-01-14 Pi   13:15 14:50 Etyka zawodu psychologa dr Paweł Walczak
2022-01-14 Pi sem.2 15:00 16:30 Seminarium magisterskie I dr hab. Bożena Janda-Dębek, prof. UZ
2022-01-14 Pi sem.3 15:00 16:30 Seminarium magisterskie I dr hab. Ludwika Wojciechowska, prof. UZ
2022-01-17 Po sem.1 13:15 14:45 Seminarium magisterskie I dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ P109 A-16
2022-01-19 Śr   09:50 11:15 Praca z uczniem szczególnie zdolnym dr Anna Mróz 11 A-16
Do dnia 1.12.2021 zajęcia z dr A. Mróz zostają odwołane
2022-01-20 Cz   08:00 09:25 Pomoc uczniom z trudnościami uczenia się dr Urszula Gembara P3 A-16
2022-01-20 Cz   11:35 13:00 Trening umiejętności wychowawczych z elementami socjoterapii dr Urszula Gembara P2 A-16
2022-01-20 Cz   13:15 14:45 Trening asertywności i prezentacji mgr Natalia Skrzyczewska P104 A-16
2022-01-21 Pi sem.4 08:00 09:30 Seminarium magisterskie I prof. dr hab. Hanna Liberska
2022-01-21 Pi   09:50 11:15 Adolescencja, problemy i pomoc psychologiczna prof. dr hab. Hanna Liberska
2022-01-21 Pi   11:30 13:00 Mózg ludzki - procesy psychiczne i zachowanie dr Andżelina Łopińska
2022-01-21 Pi sem.2 15:00 16:30 Seminarium magisterskie I dr hab. Bożena Janda-Dębek, prof. UZ
2022-01-21 Pi sem.3 15:00 16:30 Seminarium magisterskie I dr hab. Ludwika Wojciechowska, prof. UZ
2022-01-24 Po sem.1 13:15 14:45 Seminarium magisterskie I dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ P109 A-16
2022-01-26 Śr   09:40 11:15 Adolescencja, problemy i pomoc psychologiczna dr Anna Mróz 11 A-16
2022-01-27 Cz   08:00 09:25 Pomoc uczniom z trudnościami uczenia się dr Urszula Gembara P3 A-16
2022-01-27 Cz   11:35 13:00 Trening umiejętności wychowawczych z elementami socjoterapii dr Urszula Gembara P2 A-16
2022-01-27 Cz   13:15 14:45 Trening asertywności i prezentacji mgr Natalia Skrzyczewska P104 A-16
2022-01-28 Pi sem.4 08:00 09:30 Seminarium magisterskie I prof. dr hab. Hanna Liberska
2022-01-28 Pi   09:50 11:15 Adolescencja, problemy i pomoc psychologiczna prof. dr hab. Hanna Liberska
2022-01-28 Pi   11:30 13:00 Mózg ludzki - procesy psychiczne i zachowanie dr Andżelina Łopińska
2022-01-28 Pi sem.2 15:00 16:30 Seminarium magisterskie I dr hab. Bożena Janda-Dębek, prof. UZ
2022-01-28 Pi sem.3 15:00 16:30 Seminarium magisterskie I dr hab. Ludwika Wojciechowska, prof. UZ