Plan zajęć

31BiZŚ-SP

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2021/2022

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
  08:00 09:30 Systemy Informacji Przestrzennej dr Olaf Ciebiera 216 A-8 D
  09:45 11:15 Degradacja i rekultywacja środowiska dr Olaf Ciebiera 216 A-8 DN
  11:25 12:55 Podstawy planowania przestrzennego dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ 105 A-12 D
  12:59 14:29 Podstawy planowania przestrzennego dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ 105 A-12 DP
  13:15 14:45 Degradacja i rekultywacja środowiska dr Olaf Ciebiera 3 A-29 DN
  15:15 16:45 Technologie stosowane w ochronie środowiska dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ 221/221a A-8 DN
  17:00 18:30 Technologie stosowane w ochronie środowiska dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ 204 A-8 D
Wtorek
  13:30 15:00 Język angielski mgr Jadwiga Nikitiuk 25 A-26 D
Środa
  11:00 14:00 Wychowanie fizyczne   D
Czwartek
  09:30 11:00 Projektowanie działań edukacyjnych dr Elżbieta Roland 218/218a A-8 D
  11:10 12:40 Wpływ czynników fizycznych na zdrowie człowieka dr Anna Timoszyk 203 A-8 D
  13:15 14:45 Gatunki obce i inwazyjne w środowisku przyrodniczym Polski dr Jan Cichocki 218/218a A-8 DN
  15:00 16:30 Bioindykatory środowiskowe dr Marcin Bocheński 204 A-29 DI
  16:45 18:15 Metody inwentaryzacji i monitoring ptaków dr Marcin Bocheński 204 A-29 DI
Piątek
  09:45 11:15 Instrumenty ochrony środowiska dr hab. Martin Hromada, prof. UZ DN
  09:45 11:15 Instrumenty ochrony środowiska dr hab. Martin Hromada, prof. UZ DP
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2021-10-27 Śr   11:00 14:00 Wychowanie fizyczne  
2021-10-28 Cz   09:30 11:00 Projektowanie działań edukacyjnych dr Elżbieta Roland 218/218a A-8
2021-10-28 Cz   11:10 12:40 Wpływ czynników fizycznych na zdrowie człowieka dr Anna Timoszyk 203 A-8
2021-10-28 Cz   15:00 16:30 Bioindykatory środowiskowe dr Marcin Bocheński 204 A-29
2021-10-28 Cz   16:45 18:15 Metody inwentaryzacji i monitoring ptaków dr Marcin Bocheński 204 A-29
2021-10-29 Pi   09:45 11:15 Instrumenty ochrony środowiska dr hab. Martin Hromada, prof. UZ
2021-11-02 Wt   13:30 15:00 Język angielski mgr Jadwiga Nikitiuk 25 A-26
2021-11-03 Śr   11:00 14:00 Wychowanie fizyczne  
2021-11-04 Cz   09:30 11:00 Projektowanie działań edukacyjnych dr Elżbieta Roland 218/218a A-8
2021-11-04 Cz   11:10 12:40 Wpływ czynników fizycznych na zdrowie człowieka dr Anna Timoszyk 203 A-8
2021-11-04 Cz   13:15 14:45 Gatunki obce i inwazyjne w środowisku przyrodniczym Polski dr Jan Cichocki 218/218a A-8
2021-11-04 Cz   15:00 16:30 Bioindykatory środowiskowe dr Marcin Bocheński 204 A-29
2021-11-04 Cz   16:45 18:15 Metody inwentaryzacji i monitoring ptaków dr Marcin Bocheński 204 A-29
2021-11-05 Pi   09:45 11:15 Instrumenty ochrony środowiska dr hab. Martin Hromada, prof. UZ
2021-11-08 Po   08:00 09:30 Systemy Informacji Przestrzennej dr Olaf Ciebiera 216 A-8
2021-11-08 Po   11:25 12:55 Podstawy planowania przestrzennego dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ 105 A-12
2021-11-08 Po   12:59 14:29 Podstawy planowania przestrzennego dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ 105 A-12
2021-11-08 Po   17:00 18:30 Technologie stosowane w ochronie środowiska dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ 204 A-8
2021-11-09 Wt   13:30 15:00 Język angielski mgr Jadwiga Nikitiuk 25 A-26
2021-11-10 Śr   11:00 14:00 Wychowanie fizyczne  
2021-11-12 Pi   09:30 11:00 Projektowanie działań edukacyjnych dr Elżbieta Roland 218/218a A-8
2021-11-12 Pi   11:10 12:40 Wpływ czynników fizycznych na zdrowie człowieka dr Anna Timoszyk 203 A-8
2021-11-12 Pi   15:00 16:30 Bioindykatory środowiskowe dr Marcin Bocheński 204 A-29
2021-11-12 Pi   16:45 18:15 Metody inwentaryzacji i monitoring ptaków dr Marcin Bocheński 204 A-29
2021-11-15 Po   08:00 09:30 Systemy Informacji Przestrzennej dr Olaf Ciebiera 216 A-8
2021-11-15 Po   09:45 11:15 Degradacja i rekultywacja środowiska dr Olaf Ciebiera 216 A-8
2021-11-15 Po   11:25 12:55 Podstawy planowania przestrzennego dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ 105 A-12
2021-11-15 Po   13:15 14:45 Degradacja i rekultywacja środowiska dr Olaf Ciebiera 3 A-29
2021-11-15 Po   15:15 16:45 Technologie stosowane w ochronie środowiska dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ 221/221a A-8
2021-11-15 Po   17:00 18:30 Technologie stosowane w ochronie środowiska dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ 204 A-8
2021-11-16 Wt   13:30 15:00 Język angielski mgr Jadwiga Nikitiuk 25 A-26
2021-11-17 Śr   11:00 14:00 Wychowanie fizyczne  
2021-11-18 Cz   09:30 11:00 Projektowanie działań edukacyjnych dr Elżbieta Roland 218/218a A-8
2021-11-18 Cz   11:10 12:40 Wpływ czynników fizycznych na zdrowie człowieka dr Anna Timoszyk 203 A-8
2021-11-18 Cz   13:15 14:45 Gatunki obce i inwazyjne w środowisku przyrodniczym Polski dr Jan Cichocki 218/218a A-8
2021-11-18 Cz   15:00 16:30 Bioindykatory środowiskowe dr Marcin Bocheński 204 A-29
2021-11-18 Cz   16:45 18:15 Metody inwentaryzacji i monitoring ptaków dr Marcin Bocheński 204 A-29
2021-11-19 Pi   09:45 11:15 Instrumenty ochrony środowiska dr hab. Martin Hromada, prof. UZ
2021-11-22 Po   08:00 09:30 Systemy Informacji Przestrzennej dr Olaf Ciebiera 216 A-8
2021-11-22 Po   11:25 12:55 Podstawy planowania przestrzennego dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ 105 A-12
2021-11-22 Po   12:59 14:29 Podstawy planowania przestrzennego dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ 105 A-12
2021-11-22 Po   17:00 18:30 Technologie stosowane w ochronie środowiska dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ 204 A-8
2021-11-23 Wt   13:30 15:00 Język angielski mgr Jadwiga Nikitiuk 25 A-26
2021-11-24 Śr   11:00 14:00 Wychowanie fizyczne  
2021-11-25 Cz   09:30 11:00 Projektowanie działań edukacyjnych dr Elżbieta Roland 218/218a A-8
2021-11-25 Cz   11:10 12:40 Wpływ czynników fizycznych na zdrowie człowieka dr Anna Timoszyk 203 A-8
2021-11-25 Cz   15:00 16:30 Bioindykatory środowiskowe dr Marcin Bocheński 204 A-29
2021-11-25 Cz   16:45 18:15 Metody inwentaryzacji i monitoring ptaków dr Marcin Bocheński 204 A-29
2021-11-26 Pi   09:45 11:15 Instrumenty ochrony środowiska dr hab. Martin Hromada, prof. UZ
2021-11-29 Po   08:00 09:30 Systemy Informacji Przestrzennej dr Olaf Ciebiera 216 A-8
2021-11-29 Po   09:45 11:15 Degradacja i rekultywacja środowiska dr Olaf Ciebiera 216 A-8
2021-11-29 Po   11:25 12:55 Podstawy planowania przestrzennego dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ 105 A-12
2021-11-29 Po   13:15 14:45 Degradacja i rekultywacja środowiska dr Olaf Ciebiera 3 A-29
2021-11-29 Po   15:15 16:45 Technologie stosowane w ochronie środowiska dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ 221/221a A-8
2021-11-29 Po   17:00 18:30 Technologie stosowane w ochronie środowiska dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ 204 A-8
2021-11-30 Wt   13:30 15:00 Język angielski mgr Jadwiga Nikitiuk 25 A-26
2021-12-01 Śr   11:00 14:00 Wychowanie fizyczne  
2021-12-02 Cz   09:30 11:00 Projektowanie działań edukacyjnych dr Elżbieta Roland 218/218a A-8
2021-12-02 Cz   11:10 12:40 Wpływ czynników fizycznych na zdrowie człowieka dr Anna Timoszyk 203 A-8
2021-12-02 Cz   13:15 14:45 Gatunki obce i inwazyjne w środowisku przyrodniczym Polski dr Jan Cichocki 218/218a A-8
2021-12-03 Pi   09:45 11:15 Instrumenty ochrony środowiska dr hab. Martin Hromada, prof. UZ
2021-12-06 Po   08:00 09:30 Systemy Informacji Przestrzennej dr Olaf Ciebiera 216 A-8
2021-12-06 Po   11:25 12:55 Podstawy planowania przestrzennego dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ 105 A-12
2021-12-06 Po   12:59 14:29 Podstawy planowania przestrzennego dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ 105 A-12
2021-12-06 Po   17:00 18:30 Technologie stosowane w ochronie środowiska dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ 204 A-8
2021-12-07 Wt   13:30 15:00 Język angielski mgr Jadwiga Nikitiuk 25 A-26
2021-12-08 Śr   11:00 14:00 Wychowanie fizyczne  
2021-12-09 Cz   09:30 11:00 Projektowanie działań edukacyjnych dr Elżbieta Roland 218/218a A-8
2021-12-09 Cz   11:10 12:40 Wpływ czynników fizycznych na zdrowie człowieka dr Anna Timoszyk 203 A-8
2021-12-10 Pi   09:45 11:15 Instrumenty ochrony środowiska dr hab. Martin Hromada, prof. UZ
2021-12-13 Po   08:00 09:30 Systemy Informacji Przestrzennej dr Olaf Ciebiera 216 A-8
2021-12-13 Po   09:45 11:15 Degradacja i rekultywacja środowiska dr Olaf Ciebiera 216 A-8
2021-12-13 Po   11:25 12:55 Podstawy planowania przestrzennego dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ 105 A-12
2021-12-13 Po   13:15 14:45 Degradacja i rekultywacja środowiska dr Olaf Ciebiera 3 A-29
2021-12-13 Po   15:15 16:45 Technologie stosowane w ochronie środowiska dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ 221/221a A-8
2021-12-13 Po   17:00 18:30 Technologie stosowane w ochronie środowiska dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ 204 A-8
2021-12-14 Wt   13:30 15:00 Język angielski mgr Jadwiga Nikitiuk 25 A-26
2021-12-15 Śr   11:00 14:00 Wychowanie fizyczne  
2021-12-16 Cz   09:30 11:00 Projektowanie działań edukacyjnych dr Elżbieta Roland 218/218a A-8
2021-12-16 Cz   11:10 12:40 Wpływ czynników fizycznych na zdrowie człowieka dr Anna Timoszyk 203 A-8
2021-12-16 Cz   13:15 14:45 Gatunki obce i inwazyjne w środowisku przyrodniczym Polski dr Jan Cichocki 218/218a A-8
2021-12-17 Pi   09:45 11:15 Instrumenty ochrony środowiska dr hab. Martin Hromada, prof. UZ
2021-12-20 Po   08:00 09:30 Systemy Informacji Przestrzennej dr Olaf Ciebiera 216 A-8
2021-12-20 Po   11:25 12:55 Podstawy planowania przestrzennego dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ 105 A-12
2021-12-20 Po   12:59 14:29 Podstawy planowania przestrzennego dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ 105 A-12
2021-12-20 Po   17:00 18:30 Technologie stosowane w ochronie środowiska dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ 204 A-8
2021-12-21 Wt   09:30 11:00 Projektowanie działań edukacyjnych dr Elżbieta Roland 218/218a A-8
2021-12-21 Wt   11:10 12:40 Wpływ czynników fizycznych na zdrowie człowieka dr Anna Timoszyk 203 A-8
2021-12-22 Śr   09:45 11:15 Instrumenty ochrony środowiska dr hab. Martin Hromada, prof. UZ
2022-01-03 Po   08:00 09:30 Systemy Informacji Przestrzennej dr Olaf Ciebiera 216 A-8
2022-01-03 Po   09:45 11:15 Degradacja i rekultywacja środowiska dr Olaf Ciebiera 216 A-8
2022-01-03 Po   11:25 12:55 Podstawy planowania przestrzennego dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ 105 A-12
2022-01-03 Po   13:15 14:45 Degradacja i rekultywacja środowiska dr Olaf Ciebiera 3 A-29
2022-01-03 Po   15:15 16:45 Technologie stosowane w ochronie środowiska dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ 221/221a A-8
2022-01-03 Po   17:00 18:30 Technologie stosowane w ochronie środowiska dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ 204 A-8
2022-01-04 Wt   13:30 15:00 Język angielski mgr Jadwiga Nikitiuk 25 A-26
2022-01-05 Śr   11:00 14:00 Wychowanie fizyczne  
2022-01-10 Po   08:00 09:30 Systemy Informacji Przestrzennej dr Olaf Ciebiera 216 A-8
2022-01-10 Po   11:25 12:55 Podstawy planowania przestrzennego dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ 105 A-12
2022-01-10 Po   12:59 14:29 Podstawy planowania przestrzennego dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ 105 A-12
2022-01-10 Po   17:00 18:30 Technologie stosowane w ochronie środowiska dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ 204 A-8
2022-01-11 Wt   13:30 15:00 Język angielski mgr Jadwiga Nikitiuk 25 A-26
2022-01-12 Śr   11:00 14:00 Wychowanie fizyczne  
2022-01-13 Cz   09:30 11:00 Projektowanie działań edukacyjnych dr Elżbieta Roland 218/218a A-8
2022-01-13 Cz   11:10 12:40 Wpływ czynników fizycznych na zdrowie człowieka dr Anna Timoszyk 203 A-8
2022-01-14 Pi   09:45 11:15 Instrumenty ochrony środowiska dr hab. Martin Hromada, prof. UZ
2022-01-17 Po   08:00 09:30 Systemy Informacji Przestrzennej dr Olaf Ciebiera 216 A-8
2022-01-17 Po   09:45 11:15 Degradacja i rekultywacja środowiska dr Olaf Ciebiera 216 A-8
2022-01-17 Po   11:25 12:55 Podstawy planowania przestrzennego dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ 105 A-12
2022-01-17 Po   13:15 14:45 Degradacja i rekultywacja środowiska dr Olaf Ciebiera 3 A-29
2022-01-17 Po   15:15 16:45 Technologie stosowane w ochronie środowiska dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ 221/221a A-8
2022-01-17 Po   17:00 18:30 Technologie stosowane w ochronie środowiska dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ 204 A-8
2022-01-18 Wt   13:30 15:00 Język angielski mgr Jadwiga Nikitiuk 25 A-26
2022-01-19 Śr   11:00 14:00 Wychowanie fizyczne  
2022-01-20 Cz   09:30 11:00 Projektowanie działań edukacyjnych dr Elżbieta Roland 218/218a A-8
2022-01-20 Cz   11:10 12:40 Wpływ czynników fizycznych na zdrowie człowieka dr Anna Timoszyk 203 A-8
2022-01-20 Cz   13:15 14:45 Gatunki obce i inwazyjne w środowisku przyrodniczym Polski dr Jan Cichocki 218/218a A-8
2022-01-21 Pi   09:45 11:15 Instrumenty ochrony środowiska dr hab. Martin Hromada, prof. UZ
2022-01-24 Po   08:00 09:30 Systemy Informacji Przestrzennej dr Olaf Ciebiera 216 A-8
2022-01-24 Po   09:45 11:15 Degradacja i rekultywacja środowiska dr Olaf Ciebiera 216 A-8
2022-01-24 Po   11:25 12:55 Podstawy planowania przestrzennego dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ 105 A-12
2022-01-24 Po   13:15 14:45 Degradacja i rekultywacja środowiska dr Olaf Ciebiera 3 A-29
2022-01-24 Po   15:15 16:45 Technologie stosowane w ochronie środowiska dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ 221/221a A-8
2022-01-24 Po   17:00 18:30 Technologie stosowane w ochronie środowiska dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ 204 A-8
2022-01-25 Wt   13:30 15:00 Język angielski mgr Jadwiga Nikitiuk 25 A-26
2022-01-26 Śr   11:00 14:00 Wychowanie fizyczne  
2022-01-27 Cz   09:30 11:00 Projektowanie działań edukacyjnych dr Elżbieta Roland 218/218a A-8
2022-01-27 Cz   11:10 12:40 Wpływ czynników fizycznych na zdrowie człowieka dr Anna Timoszyk 203 A-8
2022-01-27 Cz   13:15 14:45 Gatunki obce i inwazyjne w środowisku przyrodniczym Polski dr Jan Cichocki 218/218a A-8
2022-01-28 Pi   09:45 11:15 Instrumenty ochrony środowiska dr hab. Martin Hromada, prof. UZ