Plan zajęć

31WF-SP 19/20 Pływ.

Wychowanie fizyczne
stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2021/2022


Grupa nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć