Plan zajęć

31WF-NP 19/20 IP

Wychowanie fizyczne
niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2021/2022


Grupa nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć