Plan zajęć

11PED-POWiP-SP

Pedagogika
stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2022/2023

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
  08:00 14:00 Wychowanie fizyczne 1   2023-01-30
  14:05 15:35 Komunikacja i trening interpersonalny dr Elżbieta Turska 419 A-16 2023-01-30
Środa
  09:00 09:29 Wstęp do pedagogiki dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 138 A-16 2023-02-22
II termin
  10:00 10:59 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak 36 A-16 2023-02-08
  10:00 10:59 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr Ewa Nowacka-Chiari 31 A-16 2023-02-15
II termin
  10:00 11:00 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr Ewa Nowacka-Chiari 231 A-16 2023-02-01
  10:31 12:00 Niedostosowanie społeczne dr Tomasz Fetzki 419 A-16 2023-02-15
II termin
  11:00 11:59 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak 36 A-16 2023-02-15
II termin
  11:00 12:00 Wstęp do pedagogiki dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 138 A-16 2023-02-08
Czwartek
  09:30 10:00 Niedostosowanie społeczne dr Tomasz Fetzki 419 A-16 2023-02-02
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2023-01-30 Po   08:00 14:00 Wychowanie fizyczne 1  
2023-01-30 Po   14:05 15:35 Komunikacja i trening interpersonalny dr Elżbieta Turska 419 A-16
2023-02-01 Śr   10:00 11:00 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr Ewa Nowacka-Chiari 231 A-16
2023-02-02 Cz   09:30 10:00 Niedostosowanie społeczne dr Tomasz Fetzki 419 A-16
2023-02-08 Śr   10:00 10:59 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak 36 A-16
2023-02-08 Śr   11:00 12:00 Wstęp do pedagogiki dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 138 A-16
2023-02-15 Śr   10:00 10:59 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr Ewa Nowacka-Chiari 31 A-16
II termin
2023-02-15 Śr   10:31 12:00 Niedostosowanie społeczne dr Tomasz Fetzki 419 A-16
II termin
2023-02-15 Śr   11:00 11:59 Historia wychowania i opieki dr Edyta Bartkowiak 36 A-16
II termin
2023-02-22 Śr   09:00 09:29 Wstęp do pedagogiki dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 138 A-16
II termin