Plan zajęć

11PED-POWiP-ND

Pedagogika
niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr letni 2022/2023

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Sobota
  08:00 10:15 Pedagogika porównawcza dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 311 A-16 2023-06-17
sem.1 10:30 12:45 Seminarium magisterskie II dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 409 A-16 2023-06-17
sem.2 10:30 12:45 Seminarium magisterskie II dr hab. Krzysztof Wąż, prof. UZ 435 A-16 2023-06-17
  13:45 15:15 Metody statystyczne w pedagogice dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16 2023-06-17
  15:30 17:45 Współczesne problemy filozofii wychowania dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 138 A-16 2023-06-17
Niedziela
  08:00 09:30 Metody statystyczne w pedagogice dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16 2023-06-04
  10:30 12:45 Pozalekcyjna aktywizacja opiekuńczo-wychowawcza dr Paweł Zapeński 425 A-16 2023-06-04
  13:00 14:30 Metody statystyczne w pedagogice dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16 2023-06-04
  13:45 15:15 Metody statystyczne w pedagogice dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16 2023-06-18
  15:30 17:45 Prawne podstawy opieki dr Małgorzata Samojedny 409 A-16 WNS/N/Letni
  18:00 20:15 Prawne podstawy opieki dr Małgorzata Samojedny 409 A-16 WNS/N/Letni
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2023-06-04 Ni   08:00 09:30 Metody statystyczne w pedagogice dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16
2023-06-04 Ni   10:30 12:45 Pozalekcyjna aktywizacja opiekuńczo-wychowawcza dr Paweł Zapeński 425 A-16
2023-06-04 Ni   13:00 14:30 Metody statystyczne w pedagogice dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16
2023-06-04 Ni   15:30 17:45 Prawne podstawy opieki dr Małgorzata Samojedny 409 A-16
2023-06-04 Ni   18:00 20:15 Prawne podstawy opieki dr Małgorzata Samojedny 409 A-16
2023-06-17 So   08:00 10:15 Pedagogika porównawcza dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 311 A-16
2023-06-17 So sem.1 10:30 12:45 Seminarium magisterskie II dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 409 A-16
2023-06-17 So sem.2 10:30 12:45 Seminarium magisterskie II dr hab. Krzysztof Wąż, prof. UZ 435 A-16
2023-06-17 So   13:45 15:15 Metody statystyczne w pedagogice dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16
2023-06-17 So   15:30 17:45 Współczesne problemy filozofii wychowania dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 138 A-16
2023-06-18 Ni   13:45 15:15 Metody statystyczne w pedagogice dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 417 A-16
2023-06-18 Ni   15:30 17:45 Prawne podstawy opieki dr Małgorzata Samojedny 409 A-16
2023-06-18 Ni   18:00 20:15 Prawne podstawy opieki dr Małgorzata Samojedny 409 A-16