Plan zajęć

11ZARZ-SD

Zarządzanie
stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr letni 2022/2023

Filtr:

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Czwartek
  10:30 11:30 Logistyka dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ 006 A-0 2023-09-07
Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
2023-09-07 Cz   10:30 11:30 Logistyka dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ 006 A-0