Plan zajęć

41ID-SP

Inżynieria danych stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr zimowy 2017/2018

Informacje o oznaczeniach podgrup zajęciowych można znaleźć na stronie Wydziału Grupa nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć