Plan zajęć

11SWSP

Sztuki wizualne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2017/2018

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  08:10 10:25 Warsztaty artystyczne Ć dr Patrycja Wilczek-Sterna 205 A-24 D/
  10:30 13:00 Malarstwo Ć     D/
  13:15 14:45 Historia sztuki Ć mgr Mirosława Vierstra 114 A-24 D/
Wtorek
  08:30 10:00 Filozofia W dr Artur Pastuszek 105 A-24 D/wykład dla wszystkich kierunków; co dwa tygodnie od 20.02.2108r
  10:30 12:00 Fotografia Ć dr hab. Helena Kardasz   D/MODUŁ-MEDIA CYFROWE...
  12:15 13:45 Pedagogika W dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ   D/MODUŁ-ALTERNATYWNE FORMY..
  14:00 15:30 Empatyczna komunikacja i relacje interpersonalne Ć mgr Justyna Dermont-Owsińska 205 A-24 D/MODUŁ-ALTERNATYWNE FORMY..
  15:45 17:15 Alternatywne koncepcje edukacji Ć mgr Katarzyna Giedrojec 205 A-24 D/MODUŁ- ALTERNATYWNE FORMY..
Środa
  10:00 10:45 Historia fotografii W dr Ewa Jędrzejowska 114 A-24 D/MODUŁ-FOTO
  10:50 11:35 Historia fotografii Ć dr Ewa Jędrzejowska 114 A-24 D/MODUŁ-FOTO
  12:15 13:00 Wstęp do animacji W mgr Łukasz Urbanowski 201 A-24 D/MODUŁ - MEDIA CYFROWE
  14:15 15:45 Obrazowanie w fotografii Ć mgr Marek Lalko   D/MODUŁ-FOTO
  16:00 18:15 Laboratorium techniki i technologii fotografii Ć mgr Marek Lalko   D/MODUŁ-FOTO
Czwartek
  10:00 13:00 Rysunek Ć mgr Cezary Bednarczyk; dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ; prof. dr hab. Paulina Komorowska-Birger; dr Aleksandra Kubiak; dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ   D/
  13:15 14:45 Edytory obrazu Ć mgr Joanna Fuczko 201 A-24 D/
  15:00 17:15 Działania multimedialne Ć dr Aleksandra Kubiak 202 A-24 D/
Piątek
  09:00 09:45 Struktury wizualne W dr hab. Jarosław Dzięcielewski, prof. UZ 114 A-24 D/
  10:00 11:30 Rzeźba Ć dr hab. Jarosław Dzięcielewski, prof. UZ 111 A-24 D/
  11:45 13:15 Struktury wizualne Ć mgr Agnieszka Graczew-Czarkowska 205 A-24 D/zajęcia co dwa tygodnie od 23.02.2018
  13:20 14:50 Arteterapia Ć mgr Agnieszka Graczew-Czarkowska 205 A-24 D/MODUŁ-ALTERNATYWNE FORMY
  13:20 15:35 Podstawy multimediów i technik przetwarzania obrazu Ć dr Katarzyna Dziuba 206 A-24 D/MODUŁ-MEDIA CYFROWE
  15:45 17:15 Historia sztuki i zagadnienia sztuki współczesnej Ć mgr Wojciech Kozłowski 114 A-24 D/
Nieregularne
      Język obcy - angielski Ć mgr Joanna Simpson   D/
      Wychowanie fizyczne Ć     D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.