Plan zajęć

31EAwZSPSP

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2017/2018

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  10:30 12:00 Dyplomowa pracownia artystyczna Ć     D/do wyboru
  13:00 13:30 Szkolenie BHP W     D/zajęcia co dwa tygodnie, MODUŁ NAUCZYCIELSKI
Wtorek
  09:30 11:00 Prawo oświatowe W dr Leszek Kaczmarski   D/zajęcia co dwa tygodnie, MODUŁ NAUCZYCIELSKI
  11:15 12:45 Seminarium dyplomowe Ć dr Artur Pastuszek   D/
Czwartek
  10:30 12:00 Dyplomowa pracownia artystyczna Ć     D/do wyboru/
  12:00 13:30 Projektowanie graficzne Ć dr Piotr Czech 201 A-24 D/MODUŁ-MEDIA CYFROWE...
  13:15 14:00 Grafika warsztatowa Ć     D/do wyboru, MODUŁ SZTUKI WIZUALNE
  15:00 16:30 Ochrona własności intelektualnej W dr Magdalena Wasylkowska-Michór 113 A-24 D/zajęcia co dwa tygodnie od 22.02.2018

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.