Plan zajęć

21MALARSD

Malarstwo stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra sztuki
semestr zimowy 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  10:30 15:00 Pracownia dyplomująca Ć dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ; mgr Jarosław Jeschke; dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ; dr hab. Ryszard Woźniak, prof. UZ 203 A-24; 207 A-24; 210 A-24 28-01-2019; /Pracownia do wyboru
  15:30 17:00 Seminarium magisterskie Ć dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ   28-01-2019; /
Czwartek
  16:50 18:25 Przedmiot ogólnouczelniany - Podstawy prawa zatrudnienia i kontroli zatrudnienia W dr Sebastian Kowalski H044 A-10 24-01-2019; /
  17:00 18:30 Przedmiot ogólnouczelniany - O torturach i karaniu, rozważania z historii prawa sądowego W dr hab. Bernadetta Nitschke -Szram, prof. UZ 202 A-41 24-01-2019; /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.