Plan zajęć

41INF-PSI-SP

Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr zimowy 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Czwartek
  11:15 12:45 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem W dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ 315 A-2 24-01-2019; /
Nieregularne
A     Seminarium specjalistyczne P dr inż. Dariusz Eljasz; dr inż. Leszek Furmankiewicz; dr inż. Janusz Kaczmarek; doc. dr inż. Emil Michta; dr inż. Piotr Powroźnik   D/
B     Seminarium specjalistyczne P dr inż. Piotr Powroźnik; dr inż. Sergiusz Sienkowski; dr inż. Łukasz Sobolewski; dr inż. Robert Szulim   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.