Plan zajęć

11ID-SD

Inżynieria danych stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Czwartek
  11:15 13:00 Analiza plików tekstowych i raportowanie E dr Jacek Bojarski 213 A-29 14-02-2019; /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.