Plan zajęć

41INF-SSI-NP

Informatyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr zimowy 2018/2019

Kalendarz wyświetlający się w planie jest obowiązujący.

Grafik zjazdów wskazuje kiedy są zjazdy.

Czy jest to zjazd N czy P wskazane jest w kalendarzu z planu w kolumnie Terminy.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Sobota
A 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe II P dr hab. inż. Andrzej Janczak, prof. UZ 412 A-2 NST_WIEA_Z/
  12:45 14:15 Przedmiot ogólnouczelniany - Odnawialne źródła energii i pojazdy elektryczne W dr hab. inż. Marcin Jarnut; dr inż. Jacek Kaniewski; dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ 115 A-2 NST_WIEA_Z/
  14:20 16:05 Ochrona własności intelektualnej W dr inż. Jacek Rusiński 115 A-2 02-02-2019; /
B 14:30 15:50 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem W dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ 108 A-2 NST_WIEA_Z N/
Niedziela
  09:25 10:45 Redakcja prac dyplomowych i tekstów użytkowych W dr hab. Joanna Gorzelana 315 A-2 NST_WIEA_Z N/
Nieregularne
A     Seminarium specjalistyczne P dr inż. Andrzej Czajkowski; dr hab. inż. Artur Gramacki; dr inż. Łukasz Hładowski; dr inż. Marcel Luzar; dr inż. Paweł Majdzik; dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz; prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz; dr inż. Anna Pławiak-Mowna; dr inż. Marek Sawerwain   NST_WIEA_Z/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.