Plan zajęć

11B-SP

Biologia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
A 08:45 11:00 Botanika ogólna L dr Anna Wróblewska-Kurdyk 204 A-8 D/
B 11:30 13:30 PW1a - Technologia informacyjna L dr Artur Wandycz 214 A-8 14-01-2019; 21-01-2019; 28-01-2019; /
A 11:40 13:10 Chemia ogólna i nieorganiczna L dr inż. Iwona Sergiel 21 A-26 D/
Wtorek
A 08:00 09:00 PW1a - Technologia informacyjna L dr Artur Wandycz 214 A-8 15-01-2019; 22-01-2019; /
B 09:00 10:30 Chemia ogólna i nieorganiczna L dr inż. Iwona Sergiel 21 A-26 D/
A 09:15 11:00 Zoologia bezkręgowców L dr Elżbieta Roland 216 A-8 D/
B 11:10 12:55 Zoologia bezkręgowców L dr Elżbieta Roland 216 A-8 D/
B 16:10 17:37 PW1a - Technologia informacyjna L dr Artur Wandycz 214 A-8 15-01-2019; 22-01-2019; /
Środa
  08:15 09:00 Fizyka dla przyrodników W dr Anna Timoszyk 219 A-8 12-12-2018; 19-12-2018; /
  15:15 17:00 Kurs wyrównawczy z matematyki C mgr Ryszard Miadziołko 18 A-8 D/
Czwartek
  08:13 09:50 Chemia ogólna i nieorganiczna W dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ 115 A-8 D/
  10:00 11:30 Fizyka dla przyrodników Ć dr Anna Timoszyk 18 A-8 D/
  12:50 13:35 Matematyka dla przyrodników W dr hab. Włodzimierz Łenski, prof. UZ 3 A-29 D/budynek A-29
  13:38 15:13 Matematyka dla przyrodników Ć dr hab. Włodzimierz Łenski, prof. UZ 3 A-29 DP/budynek A-29
  15:25 16:55 Botanika ogólna W dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ 115 A-8 D/
B 17:05 19:20 Botanika ogólna L dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ 204 A-8 D/
Nieregularne
      Zoologia bezkręgowców W/Z prof. dr hab. Grzegorz Gabryś   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.